JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu

JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama,    u p u ć u j e
 

JAVNI POZIV
za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu
 
1. Pravo sudjelovanja imaju:
Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.
 
2. Uvjeti financijske potpore
- Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.
- Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na
   području Općine, kao što su:
 
   a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
   b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
   c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta
        ljudskog života;
   d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
   e) obilježavanje povijesnih događaja.
 
3. Potrebna projektna dokumentacija
Prijava treba sadržavati:
  • Popunjen prijavni obrazac,
  • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
  • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
  • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
  • projekt kojim se aplicira. 
4. Uvjeti prijave
Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.
 
5. Iznos sredstava
Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 
1. Minimalna vrijednost projekta:   1.500,00 KM
2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM
 
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
 
6. Način prijave
Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: "Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu"
 
7. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.
NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
Prijave Udruga koje nisu opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2021. godine), neće biti razmatrane.

Priloženi dokumenti