Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2018. godinu

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2018. godinu

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama - Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, upućuje
 

Javni poziv
za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2018.
godinu.
 
Lot 1.   Za projekte iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja i sl.
 
Pravo sudjelovanja imaju:
 1. Organizacije mladih
 2. Fondacije koje rade za mlade
 3. Neformalne skupine mladih (uz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)
 4. Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama)
 
Lot 2. Za projekte iz oblasti praćenja izbora
 
Pravo sudjelovanja imaju:
 1. Nevladine organizacije, koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode se u cilju praćenja Općih izbora u BiH .
 
Uvjeti  financijske potpore
 • Da se Projekt realizira do kraja tekuće godine,
 • Za lot 1. - da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:
 1. Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,
 2. Edukacije ( borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)
 3. Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,
 4. Veći angažman mladih u društvenom životu.
Potrebna projektna dokumentacija
 
Prijava treba sadržavati:
 1. Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade:
 
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 
 1. Neformalne skupine mladih:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja koja daje administrativnu   potporu neformalnoj skupini sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,
 • Životopis članova neformalne skupine,
 • Transakcijski račun organizacije koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području opčine Prozor-Rama (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,...)
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 1. Nevladine organizacije:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji ( ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Transakcijski račun (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
Uvijeti prijave
 • Biti registrirane i djelovati na području opčine Prozor-Rama, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra,
 • Udruženja i drugi korisnici proračunskih sredstava po drugim osnovama ne mogu sudjelovati na javnom pozivu.
 • Korisnici srestava iz prethodne godine dužni su uz prijavu dostaviti izvješće-obrazloženje o utrošku srestava.
Iznos sredstava
 • Financijska vrijednost projekta koji če biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 1.000,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 10.000,00 KM
Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

Način prijave
Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
 
Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
 
Sa naznakom " Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2018. godinu"
  
Rok podnošenja prijave
           
Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog poziva.
 
NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
 
    NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr. 

Priloženi dokumenti