Poziv za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave usluga zimskog održavanja

Poziv za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave usluga zimskog održavanja

Predmet nabave: "Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17", po sljedećim lotovima (lotovi prethodno poništeni u dva otvorena postupka javne nabave navedenih usluga):
 
LOT 1.
R418-Lapsunj-Družnovići-Jaklići-R418 (R4-2-12-24-R15) – čišćenje snijega, dužina relacije: 7.017 m1
Družnovići-Ivančevići,Kmetaši (10-11,8-9) – čišćenje snijega, dužina relacije: 602 m1
Jaklići-Groblje-Pilana-Tota-Jelići (16-18-19-23) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.821 m1
Jaklići -Tučići (21-22) – čišćenje snijega, dužina relacije: 389 m1
Jaklići-Tomića guvno-Bazen-Petričevići (24-76-78-77-75) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.160 m1
R418-Jezero-Fabrika-Stipetići-Škola-R418 (R15-25-26-27-R16) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.529 m1
R418-Trzanj-Stadion-Poljani-Nikolići-R418 (R16-28-33-41-45-46-R20) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.241 m1
Rumboci-Maše-Bulići (29-30) – čišćenje snijega, dužina relacije: 136 m1
Rumboci-Šarci-Baketarići (31-32) – čišćenje snijega, dužina relacije: 457 m1
Rumboci-Stadion-Franjići-Šarčevići (33-36-37), Franjići-Sala-Poljani (36-38-41) – čišćenje snijega, duž.relacije: 1.166 m1
Rumboci-Stadion-Ćuci (33-35) – čišćenje snijega, dužina relacije: 269 m1
Rumboci-Poljani-Majčići (40-46) – čišćenje snijega, dužina relacije: 398 m1
Rumboci-Poljani-Džolani (43-44) – čišćenje snijega, 267 m1
Rumboci-Poljani-Pivići (45-47-47.1) – čišćenje snijega , dužina relacije: 523 m1
R418-Rumboci-Donje selo-Groblje-Turbe-Draganj-R418 (R17-48-49-52-R20) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.314 m1
Rumboci-Donje selo-Crkva-R418 (R19-48) – čišćenje snijega, dužina relacije: 216 m1
Rumboci-Groblje-Paćevo-Baketarić (49-50-51) – čišćenje snijega, dužina relacije: 742 m1
Rumboci-Turbe-Dovičići (52-53) – čišćenje snijega, dužina relacije: 242 m1
Rumboci-Turbe-Kavuri (52-54-55) – čišćenje snijega, dužina relacije: 738 m1
R418-Izlaz-Varvara-Jezero-Kavuri-Draganj-R418 (R22-57-60-56-55-R21) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.847 m1
Varvara-Vugdalići (57-58) – čišćenje snijega, dužina relacije: 275 m1
Varvara-Lumbići (60-60.1) – čišćenje snijega, 326 m1
 
LOT 4.
M16.2-Donji Lug-Šibenik (M25-2-6-8-11-12-15) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.463 m1
Donji Lug-Dušica-M16.2 (2-M26-3-4-5-M27) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.049 m1
Donji Lug-dva pravca u naselju (6-7, 8-9) – čišćenje snijega, dužina relacije: 789 m1
Šibenik-Ribnjak (15-16) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.110 m1
Gornji Lug-Seljani (M22-1) – čišćenje snijega, dužina relacije: 416 m1
Šibenik-Šerovina (12-18-19) – čišćenje snijega, dužina relacije: 4.702 m1
Šerovina-Galića farma (18-20) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.877 m1
Šibenik-Skrobućani-Papci (11-22-25-27-31-32) – čišćenje snijega, dužina relacije: 4.537 m1
Studenac-Solde (22-23) – čišćenje snijega, dužina relacije: 581 m1
Skrobućani-Jezerca-Groblje (25-26) – čišćenje snijega, dužina relacije: 594 m1
Skrobućani-/kroz naselje/ (27-28-29-31) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.351 m1
M16.2-Gorica (M29-33-35-36) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.819 m1
Gorica-Oglavak (33-34) – čišćenje snijega, dužina relacije: 297 m1
Gorica-Paroš (36-38-39) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.502 m1
M16.2-Gorica (M29-33-35-36) - posipanje, dužina relacije: 1.819 m1
Gračanica-Klek (M32-41-44-45-46) – čišćenje snijega, dužina relacije: 5.308 m1
Gračanica-Kune (41-42-43) – čišćenje snijega, dužina relacije: 781 m1
M16.2-Parcani (M33-47-48) – čišćenje snijega, dužina relacije: 4.619 m1
 
LOT 6.
R418b-Krča (R1-68-69-70, 69-71, 69-72-68) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.122 m1
M16.2-Kulaglići-M16.2 (M12-73-M14) – čišćenje snijega, dužina relacije: 348 m1
M16.2-Naukovići (M13-74) – čišćenje snijega, dužina relacije: 310 m1
R418b-Dobroša (R4-1-2-3-R5) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.293 m1
R418b-Hubijari (R7-4) – čišćenje snijega, dužina relacije: 469
R418b-Blace (R8-5-R9) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.777 m1
R418b-Gornje Brajke (R9-6) – čišćenje snijega, dužina relacije: 349 m1
R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) – čišćenje snijega, dužina relacije: 8.965 m1
Ljubunci-Donje Blace (8-9) – čišćenje snijega , dužina relacije: 264 m1
Ljubunci-Donje Brajke (10-11) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.244 m1
Ljubunci-Škola-Vidovići (12-13) – čišćenje snijega, dužina relacije: 683 m1
Ljubunci-Memići (14-15) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.837 m1
Ljubunci-Kolakušići-Mišići (17-18-19) – čišćenje snijega, dužina relacije: 574 m1
Kolakušići-Betine,Tadići,Mađari (18-20-21, 20-22-23, 22-24) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.662 m1
Uzdol-Križ-Stojanovići (26-27, 26-28-30-29) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.655 m1
R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) - posipanje, dužina relacije: 8.965 m1
Krančićko Polje-Gornji Krančići-Groblje (25-46-47-48-49) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.595 m1
Gornji Krančići-Donji Krančići-Dušica (48-50, 51-50-52) – čišćenje snijega, dužina relacije:5.340 m1
R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) – čišćenje snijega, dužina relacije: 3.755 m1
Gavranovac (60-61) – čišćenje snijega, dužina relacije: 545 m1
Perići-Krupić (57-58) – čišćenje snijega, dužina relacije: 278 m1
Perići-Rumbočići (59-75) – čišćenje snijega, dužina relacije: 227 m1
R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) - posipanje, dužina relacije: 3.755 m1
Perići-Duge-Dušica (54-53-52-M28) – čišćenje snijega, dužina relacije: 3.336 m1
 
LOT 7.
Unis-stara magistrala-Kulaglići-M16.2-Kudići-M16.2-Perani-M16.2-Dedići (1-4-6-M11-7-8-M9-9-11-M8-12-25) – čišćenje snijega, dužina relacije: 5.825 m1
Dedići-stara magistrala (25-17-15-4) – čišćenje snijega, dužina relacije: 894 m1
Dedići-groblje-dva pravca (17-19-22, 19-20) – čišćenje snijega, dužina relacije: 642 m1
Stara magistrala-Perani (11-14-15) – čišćenje snijega, dužina relacije: 473 m1
Dedići-Ćurići-R418 (25-26-29-R3) – čišćenje snijega, dužina relacije:2.209 m1
Ćurići-Čališi (29-30-31, 30-32) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.173 m1
Čališi-Bradići (32-33) – čišćenje snijega, dužina relacije: 530 m1
Ometala-Groblje (R2-36) – čišćenje snijega, dužina relacije: 372 m1
R418-Kreše (R1-37) – čišćenje snijega, dužina relacije: 283 m1
R418-Pilavi-Paljike-Čakmačići-Groblje (R1-42-45-49) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.063 m1
Paljike-Galići (42-42.1) – čišćenje snijega, dužina relacije: 628 m1
Paljike-Zadre (45-48) – čišćenje snijega, dužina relacije: 557 m1
Groblje-Poljana-Rajići (49-50-53) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.333 m1
Varoš-Borovnica-Stara Borovnica (54-55-56-59-62-65) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.903 m1
Borovnica-Nuspahići (56-57) – čišćenje snijega, dužina relacije: 290 m1
Borovnica-Rajići (59-61) – čišćenje snijega, dužina relacije: 842 m1
Borovnica-Marići (62-66-67) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.309 m1
Borovnica-Bošnjaci (62-64) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.145 m1
Borovnica-Nikolići (62-63) – čišćenje snijega, dužina relacije: 338 m1
 
LOT 8.
R418b-Here-Uzdol-Donja Vast-Krančićko Polje (R13-5-4-1-34-41-43-46) – čišćenje snijega, dužina relacije: 8.377 m1
Here-kroz naselje /dva pravca/ (5-6-4, 6-7) – čišćenje snijega, dužina relacije: 692 m1
Uzdol-Karače (32-33) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.598 m1
Donja Vast-Marići (34-36) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.118 m1
Marići-Crnci (36-38) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.209 m1
Donja Vast-Križanci-Stojanovići (39-40) – čišćenje snijega, dužina relacije: 817 m1
Donja Vast-Crnci /Ćapin/ (43-44) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.157 m1
R418b-Herska krivina-Kute-R418b (R14-8-R17) – čišćenje snijega, dužina relacije: 4.944 m1
R418b-Mednik-Gorača (R15-16) – čišćenje snijega, dužina relacije: 2.278 m1
R418b-Šćipe-Liska (R18-12-15) – čišćenje snijega, dužina relacije: 1.765 m1
Šćipe-Škola (12-11) – čišćenje snijega, dužina relacije: 135 m1
 
Napomena:
Relacije svih lotova detaljno/precizno definisane kartom (mapom) koja je u prilogu ove tenderske dokumentacije.
 
Ponuđač se obavezuje da će u slučaju potrebe na nalog službenog organa uprave, angažovati stroj sa posipaćicom i izvršiti potrebnu uslugu na definisanoj relaciji po ugovorenoj cijeni.
Posipanje ceste se izvodi sa pješćanim materijalom, frakcije 4/8, ili drugim materijalima zavisno od uslova na cesti (pjesak i/ili sol zavisno od betonske odnosno asfaltne podloge, vremenskih uslova i sl.).
 
U ponudi je obavezno dostaviti jedinične cijene za svaku relaciju sa ukupnom sumom cijena svih relacija po jednom prolazu čišćenja zimskog održavanja.
 
Za uspješno potpisivanje jednog LOT-a  najuspješniji Ponuđač je obavezan prikazati  tehničku i kadrovsku sposobnost za taj LOT, koja se ogleda u  raspolaganju sa:
1.  Minimalno 2 (dvije) radne jedinice (RJ), sa odgovarajućim priključcima za razgrtanje snijega na vozilima adekvatna uslovima i karakteristikama puta, i to:
a)  prva RJ (ralica) sa obaveznim Rješenjem o ispunjavanju propisanih tehničko-
eksploatacijskih uvjeta za vozilo;
b)  za drugu RJ (ralica) je dovoljna potvrda o registraciji vozila kao dokaz o posjedovanju RJ
 (ralica, kombinirka, utovarivač  ili druga RJ adekvatna obavljanju ove vrste usluge).
2.  Posada od  2 (dva) vozača sa kopijama vozačke dozvole “C” kategorije.
 
Pod radnom jedinicom – RJ, podrazumjevamo tehnički prihvatljiv i registrovan radni stroj koji sa nožem (grnjača-ralica)  čini jednu kompletnu i kompaktnu cijelinu neophodnu za uslugu razgrtanja snijega.
 
Vozila prijavljena na natječaj moraju odgovarati prirodi posla, odnosno Dobavljač mora obezbjediti radne jedinice (RJ) koje su u svakom trenutku sposobne kvalitetno obaviti tenderom zahtjevane usluge ili u nekom datom momentu tj. specifičnim situacijama Dobavljač je obavezan i angažovati sve druge radne jedinice (utovarivač, ult, kombinirka i dr.) koje su u tim trenucima neophodne kako bi se obezbijedilo kvalitetno održavanje lokalnih cesta.
Također, Dobavljač je obavezan obezbijediti uslugu posipanja ceste i/ili dijela relacije po nalogu ugovornog organa (100÷300 grama/m2 materijala za posipanje-pijesak frakcije 4/8), po potrebi (potrebno priložiti Izjavu o mogućnosti angožovanja ove usluge).