Odluke o poništenju otvorenog postupka javne nabave usluga

Odluke o poništenju otvorenog postupka javne nabave usluga

Broj: 01/1-23-3033/22-05
Dana, 13.10.2022. god.

            Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23" , koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik 
d o n i o  j e
 

O D L U K U
o poništenju postupka za LOT 1
 
I
Poništava se Lot 1 iz otvorenog postupka javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", a koji obuhvaća sljedeće relacije:
LOT  1  
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
1.1. R418-Lapsunj-Družnovići-Jaklići-R418 (R4-2-12-24-R15) čišćenje snjega 7.017
1.2. Šlimac (kroz selo i Radoši) čišćenje snjega 566
1.3. Družnovići-Ivančevići,Kmetaši (10-11,8-9) čišćenje snjega 650
1.4. Jaklići-Ivančevići, Tomići (kuće Andrija, Ivan 17.1-17.2; 17.1-17.3; 15-15.1) čišćenje snjega 452
1.5. Jaklići-Groblje-Pilana-Tota-Jelići (16-18-19-23) čišćenje snjega 1.821
1.6. Jaklići-Sala-Groblje (16-16.1-20) čišćenje snjega 236
1.7. Jaklići -Tučići (21-22) čišćenje snjega 389
1.8. Jaklići-Tomića guvno-Bazen-Petričevići (24-76-78-77-75) čišćenje snjega 1.160
1.9. R418-Jezero-Fabrika-Stipetići-Škola-R418 (R15-25-26-27-R16) čišćenje snjega 1.529
1.10. R418-Trzanj-Stadion-Poljani-Nikolići-R418 (R16-28-33-41-45-46-R20) čišćenje snjega 2.241
1.11. Rumboci-Maše-Bulići-R418 (29-30-R18) čišćenje snjega 354
1.12. Rumboci-Šarci-Baketarići (31-32) čišćenje snjega 457
1.13. Rumboci-Stadion-Franjići-Šarčevići (33-36-37), Franjići-Sala-Poljani (36-38-41) čišćenje snjega 1.166
1.14. Rumboci-Stadion-Ćuci (do kuće Mijač) (33-35-35.1) čišćenje snjega 398
1.15. Rumboci-Poljani-Majčići (40-46) čišćenje snjega 398
1.16. Rumboci-Poljani-Džolani (43-44) čišćenje snjega 267
1.17. Rumboci-Poljani-Pivići (45-47-47.1) čišćenje snjega 523
1.18. R418-Rumboci-Donje selo-Groblje-Turbe-Draganj-R418 (R17-48-49-52-R20) čišćenje snjega 1.314
1.19. Rumboci-Donje selo-Crkva-R418 (R19-48) čišćenje snjega 216
1.20. Rumboci-Groblje-Paćevo-Baketarić (49-50-51) čišćenje snjega 742
1.21. Rumboci-Turbe-Dovičići (52-53) čišćenje snjega 242
1.22. Rumboci-Turbe-Kavuri (52-54-55) čišćenje snjega 738
1.23. R418-Izlaz-Varvara-Jezero-Kavuri-Draganj-R418 (R22-57-60-56-55-R21) čišćenje snjega 2.847
1.24. Varvara-Vugdalići (57-58) čišćenje snjega 275
1.25. Varvara-Lumbići (60-60.1) čišćenje snjega 326
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: 26.324
Ponuđena cijena prolaza relacija (od 1.1. do 1.25.): 2.632,40 KM/prolaz
Ponuđena cijena jednog sata rada stroja: 150,00 KM/h
Ponuđena cijena posipanja jednog kilometra: 150,00 KM/km1
         
 
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga navedenog u članku 69. st. (2) točka e) Zakona o javnim nabavama - cijena primljene ponude znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu (za predmetni Lot primljena je samo jedna ponuda).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.  Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.  Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević
Broj: 01/1-23-3033/22-06
Dana, 13.10.2022. god.
 
            Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23" , koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik 
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka za LOT 2
 
I
            Poništava se Lot 2 iz otvorenog postupka javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", a koji obuhvaća sljedeće relacije:
LOT  2  
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
2.1. R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6) čišćenje snjega 10.590
2.2. Orašac-Raskrsnica-Škola (4-12-5, 10-11) čišćenje snjega 326
2.3. Vlake-Klanac (3-8.1) čišćenje snjega 3.121
2.4. Klanac-Lučići (8.1-9) čišćenje snjega 1.827
2.5. Vlake-Milasi (2-3.1-4.1-6.1) čišćenje snjega 1.408
2.6. Vlake-Pavličevići-Filipovići (4.1-5.1-30-29) čišćenje snjega 1.753
2.7. Orašac-Lovrići (6-7-8) čišćenje snjega 1.042
2.8. Krak Lovrići čišćenje snjega 272
2.9. Lovrići-Dubo (8-18) čišćenje snjega 820
2.10. Orašac-Kreše-Ivanike-Dubo (6-19-19.1) čišćenje snjega 1.963
2.11. Orašac-Bulaje-Lovrići (12-17-8) čišćenje snjega 1.182
2.12. Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) čišćenje snjega 3.855
2.13. Proslap-Markešići (20-21-23-24, 23-25) čišćenje snjega 958
2.14. Proslap-Pavlići-Čećuri (21-26) čišćenje snjega 865
2.15. Proslap kraci: Kelesići, Žilići, Novići, Filipovići, Kuraja (29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5) čišćenje snjega 661
2.16. Filipovići-Donji Kozo-Gornji Kozo-Kordine kuće (29-31-35-38) čišćenje snjega 4.138
2.17. Donji Kozo-Barabani (31-32) čišćenje snjega 411
2.18. Gornji Kozo-Žilići (35-36) čišćenje snjega 204
2.19. R418-Zahum-Sandali-Lokve (R28-80-81-83-84) čišćenje snjega 3.006
2.20. Zahum-Lokve-Džolani (81-81.1) čišćenje snjega 309
2.21. Zahum-Lokve-Ibrahimov Dolac (84-85) čišćenje snjega 504
2.22. Zahum-Lokve-Šarćevići,Radići (84-87) čišćenje snjega 1.745
2.23. R418-Lokve (R24-79) čišćenje snjega 1.645
2.24. R418-Konj Dolac (R27-88) čišćenje snjega 611
2.25. R418-Palež (R418-88.1) čišćenje snjega 762
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]:  43.978
2.26. R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6) posipanje 10.590
2.27. Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) posipanje 3.855
UKUPNA DUŽINA POSIPANJA [m]: 14.445
Ponuđena cijena prolaza relacija (od 2.1. do 2.27.): 4.064,63 KM/prolaz
Ponuđena cijena jednog sata rada stroja: 150,00 KM/h
Ponuđena cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1
         
 
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga navedenog u članku 69. st. (2) točka e) Zakona o javnim nabavama - cijena primljene ponude znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu (za predmetni Lot primljena je samo jedna ponuda).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević
Broj: 01/1-23-3033/22-07
Dana, 13.10.2022. god.
 
            Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23" , koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik 
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka za LOT 3
 
I
            Poništava se Lot 3 iz otvorenog postupka javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", a koji obuhvaća sljedeće relacije:
LOT  3  
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
3.1. R418-Ripci-Matkovići (R13-1-2) čišćenje snjega 1.884
3.2. Matkovići-Kozare (1-3) čišćenje snjega 270
3.3. Ripci-Šćit-Banušići (R11-9-10-11-14) čišćenje snjega 3.248
3.4. Šćit-Šekelje (11-12) čišćenje snjega 237
3.5. Ripci-Slatina (R9,R10-7-8) čišćenje snjega 319
3.6. Ripci-Gornji Ripci (R12-4-6, R10-4-5) čišćenje snjega 557
3.7. R418-Sopot-R418 (R6-76-R7) čišćenje snjega 1.336
3.8. R418-Bilići (R5-88) čišćenje snjega 275
3.9. R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) čišćenje snjega 5.790
3.10. Podbor-Cripalo-Jezero-/kroz selo/ (65-66-72-71-70-68-69-67) čišćenje snjega 2.034
3.11. Podbor-Laguna-Sopot (72-73-71-74) čišćenje snjega 1.549
3.12. Ploča-Beljušići-Čuljci (61-62-64) čišćenje snjega 665
3.13. Ploča-Beljušići-Uložnici (62-63) čišćenje snjega 378
3.14. Ploča-Uložnici-Čurčić (57-60) čišćenje snjega 110
3.15. Ploča-Ramnjaci (57-58) čišćenje snjega 331
3.16. Mluša /kroz selo/ (54-55-56) čišćenje snjega 754
3.17. Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) čišćenje snjega 5.917
3.18. Kovačevo Polje-Kmetaši-Groblje (51-52) čišćenje snjega 1.186
3.19. Maglice-Brdo (47-48) čišćenje snjega 487
3.20. Maglice-Lovačka kuća-Zadnja kuća (49-50) čišćenje snjega 941
3.21. Bukovica-Radinice-Podaniš-Malekini-Orašac (46-45-44-41-39-12) čišćenje snjega 4.426
3.22. Orašac-Malekini (41-42) čišćenje snjega 599
3.23. Orašac-Malekini /drugi pravac/ (39-40) čišćenje snjega 355
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]:  33.648
3.24. R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) posipanje 5.790
3.25. Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) posipanje 5.917
UKUPNA DUŽINA POSIPANJA [m]: 11.707
Cijena prolaza relacija (od 3.1. do 3.25.): 3.638,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata rada stroja: 100,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 110,00 KM/km1
         
 
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga navedenog u članku 69. st. (2) točka e) Zakona o javnim nabavama - cijena primljene ponude znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu (za predmetni Lot primljena je samo jedna ponuda).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
dr.Jozo Ivančević
Broj: 01/1-23-3033/22-11
Dana, 13.10.2022. god.
 
            Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik 
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka za LOT 7
 
I
            Poništava se Lot 7 iz otvorenog postupka javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", a koji obuhvaća sljedeće relacije:
LOT  7  
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
7.1. Unis-stara magistrala-Kulaglići-M16.2-Kudići-M16.2-Perani-M16.2-Dedići
(1-4-6-M11-7-8-M9-9-11-M8-12-25)
čišćenje snjega 5.825
7.2. Dedići-stara magistrala (25-17-15-4) čišćenje snjega 894
7.3. Dedići-groblje-dva pravca (17-19-22, 19-20) čišćenje snjega 642
7.4. Stara magistrala-Perani (11-14-15) čišćenje snjega 473
7.5. Dedići-Ćurići-R418 (25-26-29-R3) čišćenje snjega 2.209
7.6. Ćurići-Čališi (29-30-31, 30-32) čišćenje snjega 1.173
7.7. Čališi-Bradići (32-33) čišćenje snjega 530
7.8. Ometala-Groblje (R2-36) čišćenje snjega 372
7.9. R418-Pilavi-Paljike-Čakmačići-Groblje (R1-42-45-49) čišćenje snjega 2.063
7.10. Paljike-Zadre (45-48) čišćenje snjega 557
7.11. Paljike-bazen-Rajići (44-44.1) čišćenje snjega 541
7.12. Groblje-Poljana-Rajići (49-50-53) čišćenje snjega 1.333
7.13. Paljike-Vidović (53-53.1) čišćenje snjega 187
7.14. Varoš-Borovnica-Stara Borovnica (54-55-56-59-62-65) čišćenje snjega 2.903
7.15. Borovnica-Nuspahići (56-57) čišćenje snjega 290
7.16. Borovnica-Rajići (59-61) čišćenje snjega 842
7.17. Borovnica-Marići (62-66-67) čišćenje snjega 1.309
7.18. Borovnica-Bošnjaci (62-64) čišćenje snjega 1.145
7.19. Borovnica-Nikolići (62-63) čišćenje snjega 338
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: 23.626
Cijena prolaza relacija (od 7.1. do 7.19.): 2.200,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata rada stroja: 130,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 95,00 KM/km1
         
 
 
II
            Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga navedenog u članku 69. st. (2) točka e) Zakona o javnim nabavama - cijena primljene ponude znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu (za predmetni Lot primljena je samo jedna ponuda).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
dr.Jozo Ivančević
Broj: 01/1-23-3033/22-12
Dana, 13.10.2022. god.
 
            Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik 
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o poništenju postupka za LOT 8
 
I
            Poništava se Lot 8 iz otvorenog postupka javne nabave usluga, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22) pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", a koji obuhvaća sljedeće relacije:
LOT  8  
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
8.1. R418b-Here-Uzdol-Donja Vast-Krančićko Polje (R13-5-4-1-34-41-43-46) čišćenje snjega 8.377
8.2. Here-kroz naselje /dva pravca/ (5-6-4, 6-7) čišćenje snjega 692
8.3. Uzdol-Karače (32-33) čišćenje snjega 1.598
8.4. Donja Vast-Marići (34-36) čišćenje snjega 1.118
8.5. Marići-Crnci (36-38) čišćenje snjega 1.209
8.6. Donja Vast-Križanci-Stojanovići (39-40) čišćenje snjega 817
8.7. Donja Vast-Crnci /Ćapin/ (43-44) čišćenje snjega 1.157
8.8. R418b-Herska krivina-Kute-R418b (R14-8-R17) čišćenje snjega 4.944
8.9. R418b-Mednik-Gorača (R15-16) čišćenje snjega 2.278
8.10. R418b-Šćipe-Liska (R18-12-15) čišćenje snjega 1.765
8.11. Šćipe-Škola (12-11) čišćenje snjega 135
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: 24.090
Cijena prolaza relacija (od 8.1. do 8.11.): 2.507,50 KM/prolaz
Cijena jednog sata rada stroja: 110,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1
         
 
 
II
             Postupak javne nabave, iz točke I ove Odluke, poništava se iz razloga navedenog u članku 69. st. (2) točka e) Zakona o javnim nabavama - cijena primljene ponude znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu (za predmetni Lot primljena je samo jedna ponuda).
 
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.  Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.  Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
dr. Jozo IVančević