Odluke o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave

Odluke o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave

1. Odluka
Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
"Varvara" d.o.o. Varvara, Prozor-Rama za Lotove:
- Lot 2. (relacija: Kovačevo Polje-Ripci),
- Lot 3. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac) i
- Lot 15. (relacija: Orašac-Ripci; Orašac-Prozor /Srednja škola).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenim lotovima.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanim lotovima), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po svakom navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

2. Odluka
Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
"M-MILD" d.o.o. Podbor, Prozor-Rama za Lotove:
- Lot 1. (relacija: Varvara-Rumboci-Jaklići-Ripci),
- Lot 7. (relacija: Družinovići-Jaklići-Ripci),
- Lot 8. (relacija: Šlimac-Ćališi-Ometala-Prozor; Varvara-Družinovići-Lapsunj-Prozor),
- Lot 16. (relacija: Varvara-Prozor /Srednja škola) i
- Lot 17. (relacija: Kovačevo Polje-Mluša-Prozor /Srednja škola).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenim lotovima.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanim lotovima), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po svakom navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
3. Odluka
Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
"Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, Prozor-Rama za Lotove:
- Lot 4. (relacija: Gračac-Gračanica-Lug-Prozor i Ustirama-Prozor /Srednja škola) i
- Lot 6. (relacija: Here-Kute-Šćipe).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenim lotovima.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanim lotovima), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po svakom navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
4. Odluka
Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
JILPP "Beljo-Bus" Mluša, Prozor-Rama za Lotove:
- Lot 13. (relacija: Maglice-Radinice-Kovačevo Polje) i
- Lot 14. (relacija: Ćurići-Ćališi-Prozor; Ćurići-Stara magistrala-Prozor i Ćurići-Ćališi-Prozor /Srednja škola-u jednom pravcu).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenim lotovima.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanim lotovima), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po svakom navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
5.Odluka
Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
JILPP "Lug-Bus" Lug, Prozor-Rama za:
- Lot 10. (relacija: Papci-Skrobućani-Lug-Gračac-Gračanica; Skrobućani-Bavarija).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenom Lot-u.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanom Lot-u), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
6. Odluka
Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
JILPP "Rama Tours" Prozor, Prozor-Rama za:
- Lot 11. (relacija: Perići-Gavranovica-Prozor; Blace-Prozor).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenom Lot-u.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanom Lot-u), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
7. Odluka
 
Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
"Brajko Tours" d.o.o. Ljubunci, Prozor-Rama za:
- Lot 5. (relacija: Ljubunci-Krančići-Uzdol; Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor i Uzdol-Krančići-Ljubunci-Gavranovica-Stara magistrala-Prozor /Srednja škola).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenom Lot-u.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanom Lot-u), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

8. Odluka
Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
"Proslap" d.o.o. Proslap, Prozor-Rama za:
- Lot 9. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenom Lot-u.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanom Lot-u), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri  primjerka.

9. Odluka
 
            Na temelju članka 23. pod c). i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga prijevoza učenika (bez objave obavijesti o nabavi), a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljima, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine", dodjeljuje se ugovor ponuditelju:
"Terzić" d.o.o. Konjic, Buturović Polje, Konjic za:
- Lot 12. (relacija: Grevići-Lizoperci-Jablanica).
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju usluga prijevoza učenika po naprijed navedenom Lot-u.
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga (po naprijed opisanom Lot-u), u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-40-1951/17-1 od 27.09.2017. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, po navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.  Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK 
Jozo Ivančević, dr.