Odluka o usvajanju izmjena i dopuna plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu br. 01/1-21-182/15 od 26.01.2015. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2015. godinu, Načelnik Općine donosi
 

ODLUKU
 O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2015. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”). Plan nabava, čije izmjene i dopune su sastavni dio ove Odluke, mijenja se u pogledu procijenjene vrijednosti postupaka nabave, vrste postupaka nabave, te se u Plan nabava uvrštavaju postupci nabave koji nisu bili ranije planirani, kako slijedi:
 
IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2015. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
    
     USLUGE
12 Zimsko održavanje lokalnih cesta  
90620000-9
 
102.564,10 KM
Otvoreni postupak
( i pregovarački post. bez objave - za održavanje dodatnih relacija)
 
II kvartal
 
III kvartal
Proračun
(konto 613724)
Produžen ugovor sukladno provedenom otvorenom post., koji predviđa ovu mogućnost
13 Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole  
60112000-6
 
649.572,64 KM
 
Otvoreni postupak
I
I kvartal
 
III kvartal
 
Proračun
(konto 614243)
Pregovarački p. za  Lotove poništene u otvoren. postupku
21 Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije osnovnih škola na području općine Prozor-Rama 90921000-9 6.000,00 KM Izravni sporazum 2015. 2015. Proračun (konto 613994)  
25 Ugostiteljske usluge 55000000-0 7.500,00 KM Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH 2015. 2015. Proračun (konto 613916)  
     RADOVI
27 Izgradnja gradske vodovodne i kanalizacijske mreže 45231300-8 5.128.205,13 KM Otvoreni postupak 2015. 2015. Proračun (konto 615223) i kreditna sredstva (EIB) Nabave će se odvijati u fazama
28 Izgradnja lokalnih putova (betoniranje i asfaltiranje) 45233120-6 1.709.401,71 KM Otvoreni postupak 2015. 2015. Proračun (konto 615220) Nabave će se odvijati u fazama
29 Radovi na uređenju gradskih ulica (betoniranje i asfaltiranje) i rekonstrukcija gradske javne rasvjete 45233330-1
 
45454000-4
 
1.111.111,11 KM
 
Otvoreni postupak
 
2015.
 
2015.
 
Proračun (konto 615221)
 
Nabave će se odvijati u fazama
31 Sanacija i dogradnja O.Š. Ustirama 45214200-2 170.940,17 KM Otvoreni postupak (I faza), pregovarački post. bez objave (II faza) 2015. 2015. Proračun
(konto 615273)
Nabava će se odvijati u dvije faze
34 Radovi na dovršetku izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru  
45213150-9
 
854.700,85 KM
 
Otvoreni postupak
 
2015.
 
2015.
 
Proračun (konto 615254)
Nabave će se odvijati u fazama
42 Izgradnja partera i prilaza oko objekata (3 stambene zgrade u Prozoru) 45262600-7 80.000,00 KM Otvoreni postupak  
2015.
 
2015.
Proračun (konto 615264)  
43 Izgradnja vodovoda Gračac 45332200-5 450.000,00KM Otvoreni postupak 2015. 2015. Proračun  
44 Sanacija klizišta i izgradnja svlačionica na Gradskom stadionu 45000000-7 170.940,17 KM Otvoreni postupak 2015. 2015. Proračun
(konto 615254)
 
45 Regionalni put R 418b – sudjelovanje u izgradnji 45233120-6 299.145,30 KM Otvoreni postupak 2015. 2015. Proračun (konto 615220)  
46 Sanacija i dogradnja zgrade Područne škole Lapsunj 45214200-2 17.094,02 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2015. 2015. Proračun (konto 615273)  
47 Sudjelovanje u izgradnji kružnog toka 45233128-2 170.940,17KM Otvoreni postupak 2015. 2015. Proračun (konto 615254)  
48 Gradska tržnica – projektiranje i izgradnja 45213140-6 170.940,17KM Otvoreni postupak 2015. 2015. Proračun (konto  
 
Nabave koje nisu bile predviđene Planom nabava, a za koje je provedena ili pokrenuta procedura prije donošenja Izmjena i dopuna Plana javnih nabava za 2015. godinu:
     ROBE
49 Nabava vatrootpornih sigurnosnih ormara za Matični ured općine Prozor-Rama 30142200-8 11.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2015. Postupak okončan zaključenjem ugovora, dana, 23.06.2015. Proračun (konto 821300)  
50 Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Inspekcije općinskog tijela uprave 34100000-8 30.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Postupak pokrenut Odlukom od 25.05.
2015.
2015. Proračun (konto 821300)  
51 Nabava školskog namještaja za O.Š. "Marko Marulić" Prozor 39160000-1 6.000,00 KM Izravni sporazum   Postupak okončan zaključenjem ugovora, dana, 06.08.2015. Proračun
(konto 614125)
 
                                                                                   
                                       
                                                             Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu br. 01/1-21-182/15 od 26.01.2015. god., ostaju nepromijenjene.
 
                                                             Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.