Odluka o izmjeni odluke o izboru ponuditelja

Odluka o izmjeni odluke o izboru ponuditelja

Na temelju članka 69. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga: “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu od potpisivanja ugovora pa do 15.04.2017. godine”, koji je objavljen, dana, 22.11.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-151-3-74/16), te okončan poništenjem određenih lotova (Lot 1., Lot 4., Lot 6., Lot 7. i Lot 8.), odnosno donošenjem odluke o izboru ponuditelja za Lot 2., Lot 3. i Lot 5., zbog činjenice što je izabrani ponuditelj za Lot 3.(„Kopex Dodig“ d.o.o. Čitluk) odbio dodjelu ugovora, općinski Načelnik  d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izmjeni odluke o izboru ponuditelja br. 01/1-29-2899/16-6 od 19.12.2016. godine
 
I
            U otvorenom postupku javne nabave, koji je objavljen, dana, 22.11.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-151-3-74/16), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 90/16 od 02.12.2016. god., pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17”, mijenja se Odluka o izboru ponuditelja br. 01/1-29-2899/16-6 od 19.12.2016. godine u odnosu na Lot 3., kojeg čine slijedeće relacije:
Lot 3.
R418-Ripci-Matkovići (R13-1-2) 1.884 m1, Matkovići-Kozare (1-3) 270 m1, Ripci-Šćit-Banušići (R11-9-10-11-14) 3.248 m1, Šćit-Šekelje (11-12) 237 m1, Ripci-Slatina (R9,R10-7-8) 319 m1, Ripci-Gornji Ripci (R12-4-6, R10-4-5) 557 m1, R418-Sopot-R418 (R6-76-R7) 1.336 m1, R418-Bilići (R5-88) 275 m1, R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) 5.790 m1, R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53)        posipanje 5.790 m1, Podbor-Cripalo-Jezero-/kroz selo/ (65-66-72-71-70-68-69-67)    2.034 m1, Podbor-Laguna-Sopot (72-73-71-74) 1.549 m1, Ploča-Beljušići-Čuljci (61-62-64) 665 m1, Ploča-Beljušići-Uložnici (62-63) 378 m1, Ploča-Uložnici-Čurčić (57-60) 110 m1, Ploča-Ramnjaci (57-58) 331 m1, Mluša /kroz selo/ (54-55-56) 754 m1, Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) 5.917 m1, Kovačevo Polje-Kmetaši-Groblje (51-52)      1.186 m1, Maglice-Brdo (47-48) 487 m1, Maglice-Lovačka kuća-Zadnja kuća (49-50) 941 m1, Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) posipanje         5.917 m1, Bukovica-Radinice-Podaniš-Malekini-Orašac (46-45-44-41-39-12) 4.426 m1, Orašac-Malekini (41-42) 599 m1, Orašac-Malekini /drugi pravac/ (39-40) 355 m1.
 
II
            Poništava se Lot 3. (relacije opisane u točki I ove Odluke) iz razloga što je izabrani ponuditelj – “Kopex Dodig” d.o.o. Čitluk u pisanoj formi odbio dodjelu ugovora za isti (Izjava ponuditelja broj: 1333-12/2016 od 30.12.2016. god.).
            Ugovorno tijelo nije u mogućnosti dodijeliti ugovor drugom ponuditelju za Lot 3., jer je primljena samo jedna ponuda.
 
III
            Ostale odredbe Odluke o izboru ponuditelja br. 01/1-29-2899/16-6 od 19.12.2016. godine ostaju na snazi nepromjenjene.
 
IV
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
V
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Obrazloženje
            Obzirom da je u otvorenom postupku javne nabave, koji je objavljen, dana, 22.11.2016. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-151-3-74/16), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 90/16 od 02.12.2016. god., pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17”, nakon donošenja Odluke o izboru ponuditelja br. 01/1-29-2899/16-6 od 19.12.2016. godine za Lot 2., Lot 3. i Lot 5., došlo do odbijanja dodjele ugovora (Izjava izabranog ponuditelja broj: 1333-12/2016 od 30.12.2016. god.) za Lot 3., od strane izabranog ponuditelja -“Kopex Dodig” d.o.o. Čitluk, a zbog nemogućnosti dodjele ugovora drugom ponuditelju za Lot 3., iz razloga što nije primljeno više ponuda, to se postupak za predmetni Lot poništava.
 
 
 
 
                                                                                               NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.