Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga: “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2018/19”, koji je objavljen, dana, 25.09.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-71-3-23/18), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o  izboru  ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 15.09.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-71-3-23/18), pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2018/19”,  izabran je ponuditelj za slijedeći LOT:
 
Lot 1.  – ponuditelj „Kordić” d.o.o. Prozor/Rama,  relacije:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
1.1. R418-Lapsunj-Družnovići-Jaklići-R418 (R4-2-12-24-R15) čišćenje snjega 7.017
1.2. Družnovići-Ivančevići,Kmetaši (10-11,8-9) čišćenje snjega 602
1.3. Jaklići-Groblje-Pilana-Tota-Jelići (16-18-19-23) čišćenje snjega 1.821
1.4. Jaklići -Tučići (21-22) čišćenje snjega 389
1.5. Jaklići-Tomića guvno-Bazen-Petričevići (24-76-78-77-75) čišćenje snjega 1.160
1.6. R418-Jezero-Fabrika-Stipetići-Škola-R418 (R15-25-26-27-R16) čišćenje snjega 1.529
1.7. R418-Trzanj-Stadion-Poljani-Nikolići-R418 (R16-28-33-41-45-46-R20) čišćenje snjega 2.241
1.8. Rumboci-Maše-Bulići (29-30) čišćenje snjega 136
1.9. Rumboci-Šarci-Baketarići (31-32) čišćenje snjega 457
1.10. Rumboci-Stadion-Franjići-Šarčevići (33-36-37), Franjići-Sala-Poljani (36-38-41) čišćenje snjega 1.166
1.11. Rumboci-Stadion-Ćuci (33-35) čišćenje snjega 269
1.12. Rumboci-Poljani-Majčići (40-46) čišćenje snjega 398
1.13. Rumboci-Poljani-Džolani (43-44) čišćenje snjega 267
1.14. Rumboci-Poljani-Pivići (45-47-47.1) čišćenje snjega 523
1.15. R418-Rumboci-Donje selo-Groblje-Turbe-Draganj-R418 (R17-48-49-52-R20) čišćenje snjega 1.314
1.16. Rumboci-Donje selo-Crkva-R418 (R19-48) čišćenje snjega 216
1.17. Rumboci-Groblje-Paćevo-Baketarić (49-50-51) čišćenje snjega 742
1.18. Rumboci-Turbe-Dovičići (52-53) čišćenje snjega 242
1.19. Rumboci-Turbe-Kavuri (52-54-55) čišćenje snjega 738
1.20. R418-Izlaz-Varvara-Jezero-Kavuri-Draganj-R418 (R22-57-60-56-55-R21) čišćenje snjega 2.847
1.21. Varvara-Vugdalići (57-58) čišćenje snjega 275
1.22. Varvara-Lumbići (60-60.1) čišćenje snjega 326
Cijena prolaza relacija: 1.480,50 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja: 85,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 70,00 KM/km1
 
 Lot 2.  – ponuditelj M&M Promet d.o.o. Prozor/Rama,  relacije:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
2.1. R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6) čišćenje snjega 10.590
2.2. Orašac-Raskrsnica-Škola (4-12-5, 10-11) čišćenje snjega 326
2.3. Vlake-Klanac (3-8.1) čišćenje snjega 3.121
2.4. Klanac-Lučići (8.1-9) čišćenje snjega 1.827
2.5. Vlake-Milasi (2-3.1-4.1-6.1) čišćenje snjega 1.408
2.6. Vlake-Pavličevići-Filipovići (4.1-5.1-30-29) čišćenje snjega 1.753
2.7. Orašac-Lovrići (6-7-8) čišćenje snjega 1.042
2.8. Lovrići-Dubo (8-18) čišćenje snjega 820
2.9. Orašac-Kreše-Ivanike-Dubo (6-19-19.1) čišćenje snjega 1.963
2.10. Orašac-Bulaje-Lovrići (12-17-8) čišćenje snjega 1.182
2.11. Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) čišćenje snjega 3.855
2.12. Proslap-Markešići (20-21-23-24, 23-25) čišćenje snjega 958
2.13. Proslap-Pavlići-Čećuri (21-26) čišćenje snjega 865
2.14. Proslap-Kelesići (27-28) čišćenje snjega 241
2.15. Filipovići-Donji Kozo-Gornji Kozo-Kordine kuće (29-31-35-38) čišćenje snjega 4.138
2.16. Donji Kozo-Barabani (31-32) čišćenje snjega 411
2.17. Gornji Kozo-Žilići (35-36) čišćenje snjega 204
2.18. R418-Zahum-Sandali-Lokve (R28-80-81-83-84) čišćenje snjega 3.006
2.19. Zahum-Lokve-Džolani (81-81.1) čišćenje snjega 309
2.20. Zahum-Lokve-Ibrahimov Dolac (84-85) čišćenje snjega 504
2.21. Zahum-Lokve-Šarćevići,Radići (84-87) čišćenje snjega 1.745
2.22. R418-Lokve (R24-79) čišćenje snjega 1.645
2.23. R418-Konj Dolac (R27-88) čišćenje snjega 611
2.24. R418-Palež (R418-88.1) čišćenje snjega 762
2.25. R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6) posipanje 10.590
2.26. Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) posipanje 3.855
Cijena prolaza relacija: 1.960,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja: 82,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 47,00 KM/km1

Lot 3. – ponuditelj „M&M Promet” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
3.1. R418-Ripci-Matkovići (R13-1-2) čišćenje snjega 1.884
3.2. Matkovići-Kozare (1-3) čišćenje snjega 270
3.3. Ripci-Šćit-Banušići (R11-9-10-11-14) čišćenje snjega 3.248
3.4. Šćit-Šekelje (11-12) čišćenje snjega 237
3.5. Ripci-Slatina (R9,R10-7-8) čišćenje snjega 319
3.6. Ripci-Gornji Ripci (R12-4-6, R10-4-5) čišćenje snjega 557
3.7. R418-Sopot-R418 (R6-76-R7) čišćenje snjega 1.336
3.8. R418-Bilići (R5-88) čišćenje snjega 275
3.9. R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) čišćenje snjega 5.790
3.10. Podbor-Cripalo-Jezero-/kroz selo/ (65-66-72-71-70-68-69-67) čišćenje snjega 2.034
3.11. Podbor-Laguna-Sopot (72-73-71-74) čišćenje snjega 1.549
3.12. Ploča-Beljušići-Čuljci (61-62-64) čišćenje snjega 665
3.13. Ploča-Beljušići-Uložnici (62-63) čišćenje snjega 378
3.14. Ploča-Uložnici-Čurčić (57-60) čišćenje snjega 110
3.15. Ploča-Ramnjaci (57-58) čišćenje snjega 331
3.16. Mluša /kroz selo/ (54-55-56) čišćenje snjega 754
3.17. Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) čišćenje snjega 5.917
3.18. Kovačevo Polje-Kmetaši-Groblje (51-52) čišćenje snjega 1.186
3.19. Maglice-Brdo (47-48) čišćenje snjega 487
3.20. Maglice-Lovačka kuća-Zadnja kuća (49-50) čišćenje snjega 941
3.21. Bukovica-Radinice-Podaniš-Malekini-Orašac (46-45-44-41-39-12) čišćenje snjega 4.426
3.22. Orašac-Malekini (41-42) čišćenje snjega 599
3.23. Orašac-Malekini /drugi pravac/ (39-40) čišćenje snjega 355
3.24. R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) posipanje 5.790
3.25. Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) posipanje 5.917
Cijena prolaza relacija: 1.798,28 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja: 82,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 47,00 KM/km1
 
 Lot 4. – ponuditelj „Seme” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
4.1. M16.2-Donji Lug-Šibenik (M25-2-6-8-11-12-15) čišćenje snjega 2.463
4.2. Donji Lug-Dušica-M16.2 (2-M26-3-4-5-M27) čišćenje snjega 1.049
4.3. Donji Lug-dva pravca u naselju (6-7, 8-9) čišćenje snjega 789
4.4. Šibenik-Ribnjak (15-16) čišćenje snjega 1.110
4.5. Gornji Lug-Seljani (M22-1) čišćenje snjega 416
4.6. Šibenik-Šerovina (12-18-19) čišćenje snjega 4.702
4.7. Šerovina-Galića farma (18-20) čišćenje snjega 1.877
4.8. Šibenik-Skrobućani-Papci (11-22-25-27-31-32) čišćenje snjega 4.537
4.9. Studenac-Solde (22-23) čišćenje snjega 581
4.10. Skrobućani-Jezerca-Groblje (25-26) čišćenje snjega 594
4.11. Skrobućani-/kroz naselje/ (27-28-29-31) čišćenje snjega 1.351
4.12. M16.2-Gorica (M29-33-35-36) čišćenje snjega 1.819
4.13. Gorica-Oglavak (33-34) čišćenje snjega 297
4.14. Gorica-Paroš (36-38-39) čišćenje snjega 1.502
4.15. Gračanica-Klek (M32-41-44-45-46) čišćenje snjega 5.308
4.16. Gračanica-Kune (41-42-43) čišćenje snjega 781
4.17. M16.2-Parcani (M33-47-48) čišćenje snjega 4.619
Cijena prolaza relacija: 2.240,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja: 100,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 90,00 KM/km1

Lot 5. – ponuditelj „Beton” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
5.1. M16.2-Gračac-Trišćani (M34-1-2) čišćenje snjega 1.569
5.2. Gračac-Trišćani II (1-3-4) čišćenje snjega 876
5.3. Gračac-Lovnica (M35-5, M35-31) čišćenje snjega 556
5.4. M16.2-Ustirama (M36-6-7-10) čišćenje snjega 1.527
5.5. Ustirama-Jezero (7-8) čišćenje snjega 237
5.6. Ustirama-Neraji (6-M34) čišćenje snjega 3.005
5.7. Ustirama-Kućani (10-13) čišćenje snjega 7.537
5.8. M16.2-Hudutsko-Tošćanica (M38-15-19-22-23-24) čišćenje snjega 3.860
5.9. Hudutsko-škola (19-20-21) čišćenje snjega 627
5.10. Tošćanica-Grevići (24-25-26) čišćenje snjega 6.470
5.11. Grevići-Džine (25-27) čišćenje snjega 1.416
5.12. Most-Lizoperci (15-16-17) čišćenje snjega 3.204
5.13. Lizoperci-gornje selo (16-18) čišćenje snjega 696
Cijena prolaza relacija: 2.470,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja: 110,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1
 
Lot 6. – ponuditelj „Ramas” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
6.1. R418b-Krča (R1-68-69-70, 69-71, 69-72-68) čišćenje snjega 2.122
6.2. M16.2-Kulaglići-M16.2 (M12-73-M14) čišćenje snjega 348
6.3. M16.2-Naukovići (M13-74) čišćenje snjega 310
6.4. R418b-Dobroša (R4-1-2-3-R5) čišćenje snjega 1.293
6.5. R418b-Hubijari (R7-4) čišćenje snjega 469
6.6. R418b-Blace (R8-5-R9) čišćenje snjega 1.777
6.7. R418b-Gornje Brajke (R9-6) čišćenje snjega 349
6.8. R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) čišćenje snjega 8.965
6.9. Ljubunci-Donje Blace (8-9) čišćenje snjega 264
6.10. Ljubunci-Donje Brajke (10-11) čišćenje snjega 1.244
6.11. Ljubunci-Škola-Vidovići (12-13) čišćenje snjega 683
6.12. Ljubunci-Memići (14-15) čišćenje snjega 1.837
6.13. Ljubunci-Kolakušići-Mišići (17-18-19) čišćenje snjega 574
6.14. Kolakušići-Betine,Tadići,Mađari (18-20-21, 20-22-23, 22-24) čišćenje snjega 2.662
6.15. Uzdol-Križ-Stojanovići (26-27, 26-28-30-29) čišćenje snjega 1.655
6.16. Krančićko Polje-Gornji Krančići-Groblje (25-46-47-48-49) čišćenje snjega 2.595
6.17. Gornji Krančići-Donji Krančići-Dušica (48-50, 51-50-52) čišćenje snjega 5.340
6.18. R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) čišćenje snjega 3.755
6.19. Gavranovac (60-61) čišćenje snjega 545
6.20. Perići-Krupić (57-58) čišćenje snjega 278
6.21. Perići-Rumbočići (59-75) čišćenje snjega 227
6.22. Perići-Duge-Dušica (54-53-52-M28) čišćenje snjega 3.336
6.23. R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) posipanje 8.965
6.24. R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) posipanje 3.755
Cijena prolaza relacija: 2.441,70 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja: 85,47 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 72,75 KM/km1
 
Lot 7. – ponuditelj „Knežević-72” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
7.1. Unis-stara magistrala-Kulaglići-M16.2-Kudići-M16.2-Perani-M16.2-Dedići
(1-4-6-M11-7-8-M9-9-11-M8-12-25)
čišćenje snjega 5.825
7.2. Dedići-stara magistrala (25-17-15-4) čišćenje snjega 894
7.3. Dedići-groblje-dva pravca (17-19-22, 19-20) čišćenje snjega 642
7.4. Stara magistrala-Perani (11-14-15) čišćenje snjega 473
7.5. Dedići-Ćurići-R418 (25-26-29-R3) čišćenje snjega 2.209
7.6. Ćurići-Čališi (29-30-31, 30-32) čišćenje snjega 1.173
7.7. Čališi-Bradići (32-33) čišćenje snjega 530
7.8. Ometala-Groblje (R2-36) čišćenje snjega 372
7.9. R418-Kreše (R1-37) čišćenje snjega 283
7.10. R418-Pilavi-Paljike-Čakmačići-Groblje (R1-42-45-49) čišćenje snjega 2.063
7.11. Paljike-Galići (42-42.1) čišćenje snjega 628
7.12. Paljike-Zadre (45-48) čišćenje snjega 557
7.13. Groblje-Poljana-Rajići (49-50-53) čišćenje snjega 1.333
7.14. Varoš-Borovnica-Stara Borovnica (54-55-56-59-62-65) čišćenje snjega 2.903
7.15. Borovnica-Nuspahići (56-57) čišćenje snjega 290
7.16. Borovnica-Rajići (59-61) čišćenje snjega 842
7.17. Borovnica-Marići (62-66-67) čišćenje snjega 1.309
7.18. Borovnica-Bošnjaci (62-64) čišćenje snjega 1.145
7.19. Borovnica-Nikolići (62-63) čišćenje snjega 338
Cijena prolaza relacija: 1.880,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja: 110,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 90,00 KM/km1
 
Lot 8. – ponuditelj „Đogić” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b Relacije usluge zimskog održavanja Aktivnost Dužina
[m]
8.1. R418b-Here-Uzdol-Donja Vast-Krančićko Polje (R13-5-4-1-34-41-43-46) čišćenje snjega 8.377
8.2. Here-kroz naselje /dva pravca/ (5-6-4, 6-7) čišćenje snjega 692
8.3. Uzdol-Karače (32-33) čišćenje snjega 1.598
8.4. Donja Vast-Marići (34-36) čišćenje snjega 1.118
8.5. Marići-Crnci (36-38) čišćenje snjega 1.209
8.6. Donja Vast-Križanci-Stojanovići (39-40) čišćenje snjega 817
8.7. Donja Vast-Crnci /Ćapin/ (43-44) čišćenje snjega 1.157
8.8. R418b-Herska krivina-Kute-R418b (R14-8-R17) čišćenje snjega 4.944
8.9. R418b-Mednik-Gorača (R15-16) čišćenje snjega 2.278
8.10. R418b-Šćipe-Liska (R18-12-15) čišćenje snjega 1.765
8.11. Šćipe-Škola (12-11) čišćenje snjega 135
Cijena prolaza relacija: 1.590,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata stroja: 85,47 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 50,00 KM/km1
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenim relacijama.
II
Naprijed navedeni ponuditelj za Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8 , iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, koje istovremeno zadovoljavaju sve tehničke uslove zahtjevane po definiranom  lotu.
Dostavljena ponuda za predmetni lot u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.