Obrazac realizacije ugovora (za 2016. godinu)

Obrazac realizacije ugovora (za 2016. godinu)

Postupajući u skladu sa "Naputkom o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora", općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo, objavljuje osnovne elemente ugovora za postupak javne nabave, odnosno za provedene postupke javnih nabava u 2016. godini.

Obrazac realizacije ugovora možete pogledati u prilogu.

Priloženi dokumenti