34. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Redovna 34. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama održana je  30.03.2016. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 9,00 sati, a završena u 14,15 minuta. Sjednici je prisustvoavalo 18 vijećnika.

Na sjednici  je usvojen   D N E V N I   R E D
  1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01. – 31.12.2015.godine sa Izvješćem o utrošku sredstava rezerve,
  3. Davanje suglasnosti na Statut dječjeg vrtića „Ciciban“ Prozor,
  4. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2015.godine,
  5. Davanje suglasnosti na Program zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu,
  6. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranitelja Prozor – Rama za 2015.godini,
  7. Izvješće o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2015. godini:
          a)Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
          b)Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP i katastar nekretnina,
          c)Službe za opću upravu i društvene djelatnosti,

     8. Izvješće o radu Doma zdravlja „Rama“ u 2015.godini,
     9. Izvješće o radu JU „Narodna knjižnica Rama“, Prozor – Rama u 2015.godini,
   10. Izvješće o radu JU dječji vrtić „Ciciban“ Prozor u 2015.godini,
   11. Izvješće o radu JU Kulturno – športski/sportski centar Prozor – Rama u 2015.godini,
   12. Izvješće proračunskih korisnika (24) o korištenju proračunskih sredstava u 2014. i 2015. godini,
   13. Pitanja i inicijative vijećnika,
 
 Sve točke su usvojene potrebnom većinom.