32. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

32. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama bila je veoma učinkovita. Razmatrano je desetak različitih točaka. Ovdje izdvajamo njih nekoliko koje su obilježile ovu sjednicu.

Na sjednici je usvojen Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2016.godinu. Donesena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Općine Prozor – Rama za 2015. godinu u iznosu od 600,00 KM. Odlukom o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju rok za legalizaciju produljen je do 30.06.2016.

Odluka o osnivanju Javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi – Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor usklađena je sa zakonskim izmjenama.

Jednokratna novčana pomoć iznosit će 500,00 KM za svako novorođeno dijete

Jedna od najvažnijih odluka je Odluka o utvrđivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete, njena visina, postupak i način ostvarivanja prava, financiranje i druga pitanja od značaja za priznavanje prava.Jednokratna novčana pomoć iznosit će 500,00 KM, a ostvaruje se za svako novorođeno dijete u 2016. godini.

Pred vijećnicima su se našle i Informacije o zahtjevima za odobravanje godišnjih planova gospodarenja šumama te o stipendiranju studenata u 2014/2015 godinu.

U akademskoj 2014/2015. godini pravo na stipendije i drugi vid pomoći u u školovanju ostvarilo je 160 studenata, za što je Općina izdvojila 208 tisuća KM.

U točki pitanja i inicijative vijećnika zanimljivo je pitanje dopredsjednika vijeća Pere Kovačevića koji je zatražio od nadležnih službi informaciju o stanju lovišta, te o tome zašto je Županijska skupština tu točku skinula s Dnevnog reda svoje zadnje sjednice.