31. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na 31. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, vijećnici su usvojili Prijedlog Proračuna Općine Prozor-Rama za 2016. godinu u iznosu od 27.609.000,00 KM.

Riječ je o rekordnom Proračunu, koji će većim dijelom biti razvojni, jer je najveći dio proračunskih sredstava planiran za ulaganja u kapitalne projekte na području ramske općine.

Vijećnici su na sjednici usvojili i Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Prozor – Rama za 2015. godinu, Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Prozor – Rama za 2016. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području Općine Prozor – Rama, kao i Izvješće o zimskom održavanju putova na području Općine Prozor-Rama u sezoni 2014./2015. godinu.

Na znanje su primljene Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području Općine Prozor – Rama, Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana, Informacija o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje u 2014. godini, Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u Općini Prozor – Rama, Informacija o stanju javne rasvjete na području Općine Prozor – Rama , dok je Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u Općini Prozor – Rama u 2014. godini skinuta s Dnevnog reda.

Vijeće je imenovalo i članove Skupštine Agencije za lokalni razvoj.