30. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na održanoj 30. Sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama vijećnici su, između ostalog, prihvatili Nacrt proračuna Općine Prozor-Rama za 2016.godinu.

Predloženim Nacrtom predviđen je Proračun općine Prozor – Rama u 2016. godini u visini 19.683.800,00 KM. Osim poreznih prihoda, najznačajniju stavku predstavljaju neporezni prihodi, među kojima je i stavka kojom su prihodi od naknade za hidroakumulacijske objekte,  utvrđena u visini od 11.939.800,00 KM. Sastavni dio proračuna biti će i kreditna sredstva Europske investicijske banke u iznosu od 3.200.000,00 KM, a grant sredstva uz ovaj kredit iznose 1.000.000,00 KM.

Prema  Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2016. godinu pored redovnih troškova potrebnih za funkcioniranje administrativnog sustava, škola, sporta, kulture, podrške NVO, javne rasvjete, troškova čistoće i mnogih drugih pojedinačnih stavki sredstva će biti  raspoređena na više kapitalnih stavki od iznimnog značaj  za općinu i njezine građane. Za kapitalna ulaganja predviđeno je 11.235.500,00 KM.

U prvom redu je konačno dovršenje vodovoda za Gornju Ramu, te rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže za grad Prozor i vodovodne mreže za naselja Družinovići, Šlimac, Lapsunj, Ometala, Gmići, Paljike, Borovnica, za što se planira utrošiti 5.044.000,00 KM. Za lokalne putove i iduće godine planira se izdvojiti 1.300.000,00 KM, što uz ovogodišnje radove znači rekonstrukciju i izgradnju velikog dijela lokalne putne mreže u našoj općini. Ovoj stavci treba dodati izgradnju puta za naselje Goricu gdje je predviđeno 180.000,00 KM. Za nastavak uređenja gradskih ulica izdvojeno će biti još milijun KM. Za razvoj poljoprivrede izdvojiti će se 150.000,00 KM.  U idućoj godini će biti završen i Dom za starije i nemoćne te je u tu svrhu Nacrtom predviđeno 100.000,00 KM. Za autobusni kolodvor i završetak gradske tržnice i poslovnih zona predviđa se 400.000,00 KM. Izgraditi će se i sortirnica otpada sa reciklažnim dvorištem, dovršiti će se novi dio zgrade općine, zgrade Srednje škole, te rekonstrukcija osnovnih škola u Ustrami, Prozoru, Ripcima, Lapsunju, Šćipama.

Predsjednica kluba vijećnika HDZ1990 Danijela Mišura predložila je da se u Nacrt Proračuna uvrsti i stavka za pomoć roditeljima, kao naknadu za novorođeno dijete u iznosu od 500,00 KM po rođenom djetetu, kao i da se nastavi sa praksom pomoć roditeljima pri upisu u prvi razred osnovne škole koje već dvije godine općina Prozor-Rama, vjerojatno jedina u BiH, isplaćuje po tom osnovu.
Zaključeno je da se Javna rasprava o Nacrtu proračuna za 2016.godinu održi 10.prosinca 2015.godine u 11,00 sati u Domu kulture u Prozoru.

Žučna rasprava vodila se o Informaciji o stanju i problematici u radu JU Gradska ljekarna Prozor-Rama, čija dugovanja prema dobavljačima iznose 446.000,00 KM.

Na sjednici je iznesen podatak da je, bez obzira na neuspjelo poslovanje, a s ciljem zadržavanja minimalne ljekarničke aktivnosti  i   isplate plaća uposlenicima, Općina Prozor – Rama kao osnivač tijekom 2014. izvršila ukupnu dotaciju u visini od 88.000,00 KM.  Za ovu godinu Općina je već pomogla ljekarnu s 10.000,00 KM. Na 25. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 29.04.2015. Vijeće je raspravljalo o problemima ljekarne s naglaskom na ponudu kojom se preuzima ljekarna i svi djelatnici. Međutim, ponuda je odbijena, te su djelatnici zahtijevali  mogućnost da samostalno organiziraju aktivnosti, tako da je  ljekarna  ponovno zapala u probleme.

Vijeće je danas zaključilo da se pokuša oživjeti raniji sporazum s firmom Biopharm iz Neuma uz novi aneks o zaštiti djelatnika, a ukoliko pregovori s Biopharmom propadnu da se za iduću sjednicu Vijeća  pripremi prijedlog za konačno rješenje ovog problema.

Vijećnici su se pozitivno očitovali o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta u HNŽu.

Na znanje su primljene Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor-Rama za period 01.04. do 30.09. 2015.godine, Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma, Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma i Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine Prozor-Rama.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, kao i Prijedlog Statuta Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama.