22. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), sazivam 22. (dvadesetdrugu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati u petak, dana 30. siječnja 2015. godine u  dvorani za sastanke HE Rama u Prozoru s početkom rada u 09,00 sati.
 
S predloženim dnevnim redom:
- Usvajanje Izvatka iz zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama.
 
Dnevni red
 
1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Prozor Rama za 2015. godinu,
2.Prednacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor Rama,
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine prozor rama za 2014. godinu,
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupnog puta do vodospreme Rumboci III,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopune i Odluke o osnivanju mjesnih zajednica,
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove za osobe s posebnim potrebama Prozor Rama,
7. Imenovanje Općinskog izbornog povjerenstva,
8. Informacija o stipendiranju studenata u 2014. godini,
9. Pitanja i inicijative vijećnika.
 
Predsjednik
Esad Dželilović