20. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/04), s a z i v a m 20. (dvadesetu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 19. studenog 2014. godine (srijeda) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru s početkom rada u 10,00 sati.
 
S predloženim dnevnim redom:
 
- Usvajanje Izvatka iz zapisnika s 19-te sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama.
 
Dnevni red
 
 1. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor - Rama za period 01.01. - 30.09.2014.godine,
 2. Nacrt Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,
 3. Nacrt izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar Prozor,
 4.  Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor - Rama,
 5. Prijedlog Odluke o zabrani raspolaganja nekretninama u K.O. Lapsunj,
 6. Prijedlog Odluke o objavljivanja javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor - Rama i javni oglas,
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju certificiranja općine Prozor - Rama,
 8. Prijedlog Odluke o prijenosu suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru u korist HNŽ/K,
 9. Nacrt Odluke o izgradnji Gradske mrtvačnice,
 10. Nacrt Odluke o komunalnom redu,
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š Marka Marulića Prozor,
 12. Informacija o stanju i problematici u radu JU „Gradska ljekarna" Prozor - Rama,
 13. Socijalna karta općine Prozor-Rama,
 14. Informacija o ostvarivanju Programa rada Općinskog vijeća u periodu 01.04. - 30.09.2014.godine,
 15. Informacija o korištenju javnih površina,
 16. Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine Prozor - Rama,
 17. Pitanja i Inicijative vijećnika.
PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović