odluke_2016

 1. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVA I DODJELE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2016.GODINU
 2. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI
 3. ODLUKA O FINANCIRANJU PARLAMENTARNIH SKUPINA U OPĆINSKOM VIJEĆU PROZOR – RAMA
 4. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE OPĆINE PROZOR – RAMA ZA PERIOD 01.01. – 30.09.2016.GODINE
 5. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO - IMUNITETSKA PITANJA
 6. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE
 7. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MJESNE ZAJEDNICE, PITANJA MLADIH I SURADNJU SA OPĆINAMA I GRADOVIMA
 8. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENI NADZOR
 9. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA
 10. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE
 11. ODLUKA O IZBORU DOPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR RAMA
 12. ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR RAMA
 13. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR – RAMA
 14. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
 15. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA U TIJELIMA UPRAVE OPĆINE PROZOR RAMA
 16. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POSTUPKU I UVJETIMA LEGALIZACIJE GRAĐEVINA IZGRAĐENIH BEZ PRAVOMOĆNOG ODOBRENJA ZA GRADNJU
 17. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POSTUPKU I UVJETIMA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA IZGRAĐENIH BEZ PRAVOMOĆNOG ODOBRENJA ZA GRADNJU
 18. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOM OBAVLJANJU GOSPODARSKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA
 19. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2015
 20. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017
 21. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, PITANJA BRANITELJA, SOCIJALNA PITANJA
 22. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
 23. ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR – RAMA
 24. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2015.GOD
 25. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.12.2015.GOD.
 26. ODLUKA O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA OPĆINSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJA
 27. ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE I DOPUNE REGULACIJSKOG PLANA CENTAR PROZOR ZA VREMENSKI PERIOD OD 2015. do 2020. GODINE
 28. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR – RAMA ZA PERIOD 01.01. – 30.09.2016.GODINE
 29. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
 30. ODLUKA O UTVRĐIVANJU MJESEČNE NAKNADE OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA OV PROZOR RAMA
 31. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDNACRTA REGULACIJSKOG PLANA POGRAĐE ZA PERIOD OD 2014. DO 2020.GODINE
 32. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDNACRTA REGULACIJSKOG PLANA POGRAĐE
 33. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDNACRTA REGULACIJSKOG PLANA ŠĆIT ZA PERIOD OD 2014. DO 2020.GODINE
 34. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE 1 M2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2015.GOD
 35. ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA ŽALBENE KOMISIJE
 36. ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
 37. ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNAOPĆINE PROZOR – RAMA I KORIŠTENJU SREDSTAVA REZERVI ZA PERIOD 01.01. – 30.06.2016.GODINU