Press centar

Članci sa oznakom: preliminarna lista 2016./17.

07.04.2017. 15:08    Obavijesti   Ažurirana preliminarna lista studenata stipendista općine Prozor-Rama za akademsku 2016./2017. Objavljujemo ažuriranu preliminarnu listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendije općine Prozor-Rama za akademsku 2016./17.