Press centar

Članci sa oznakom: ponuditelj

04.07.2017. 11:30    Obavijesti   Odluka o izboru ponuditelja za nabavu ogrjeva Odluka o izboru ponuditelja za nabavu ogrjeva
30.09.2015. 15:39    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama (za prvo polugodište školske 2015/16 godine)"
04.09.2015. 08:00    Obavijesti   Odluka o izboru ponuditelja "Asfaltiranje lokalnih betonskih i makadamskih cesta u općini Prozor-Rama II faza"
12.08.2015. 08:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Asfaltiranje lokalnih betonskih i makadamskih cesta u Općini Prozor-Rama I faza"
11.08.2015. 08:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Rekonstrukcija i nadogradnja Osnovne škole u Ustirami, općina Prozor-Rama"
14.07.2015. 08:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Uređenje i betoniranje putova u selima Kućani, Maglice, Orašac, Ripci i Paljike u općini Prozor-Rama”
07.07.2015. 12:44    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka nabave "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 godini u općini Prozor-Rama"
07.07.2015. 12:36    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja (prijevoz učenika) "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole u školskoj 2015/16 godini u općini Prozor-Rama"
20.05.2015. 15:49    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (sredstva za održavanje čistoće) Nabava sredstava za održavanje čistoće za osnovne škole i tijela uprave općine Prozor-Rama za 2015. god...
18.05.2015. 13:38    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava drva za ogrijev za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj: "Babić-Commerce" d.o.o. Prozor-Rama...
14.05.2015. 08:14    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (oprema za rasvjetu) "Nabava, isporuka i postavljanje opreme za rasvjetu ulica: Kralja Tomislava, Splitske i Dive Grabovčeve u Prozoru"
24.04.2015. 08:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (kružni tok) “Rekonstrukcija magistralne ceste M16.2 i Ulice Kralja Tomislava u Prozoru - izgradnja kružnog toka na ulazu u Prozor (I faza zemljani radovi)”
13.04.2015. 12:05    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava vatrootpornih sigurnosnih ormara za Matični ured općine Prozor-Rama"
31.03.2015. 08:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (dogradnja srednja škola) "Dogradnja Srednje škole u Prozoru", izabran je: "GS Građenje" d.o.o. Prozor-Rama i "Graditelj Svratišta" d.o.o. Zagreb
20.03.2015. 12:01    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (tiskarski materijal) "Nabava tiskarskoga materijala za tijela uprave općine Prozor-Rama"
10.03.2015. 10:14    Javne nabave   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja (signalizacija) Nabava i postavljanje turističke i putokazne signalizacije za pješačku i biciklističku Stazu Gospi Sinjskoj na području općina Prozor-Rama i Tomislavgrad