Press centar

Članci sa oznakom: plan

04.02.2015. 08:04    Javne nabave   Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2015. godinu U skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2015. godinu, Načelnik Općine donosi plan javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu.
12.12.2014. 23:03    Obavijesti   Nacrt Izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar Prozor stavlja se na javni uvid i na javnu raspravu Na sjednici Općinskog Vijeća općine Prozor-Rama održanoj dana 19.11.2014.godine prihvaćen je Nacrt Izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar Prozor. Po važećim zakonskim propisima Nacrt Izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar Prozor stavlja se na javni uvid i na javnu raspravu.
08.12.2014. 22:13    Obavijesti   Nacrt Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor Odlukom o provođenju Regulacijskog plana Centar Prozor utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i načina provođenja Regulacijskog plana za period od 5 godina.