Press centar

Članci sa oznakom: općinsko

24.12.2014. 11:44    Obavijesti   Proračun Općine Prozor - Rama za 2015. godinu Na 21. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, odražnoj 23. 12. 2014. godine, usvojen je Proračun Općine Prozor-Rama za 2015. godinu. Na taj način Općina Prozor-Rama jedna je od rijetkih koja zadnjih pet godina svoj Proračun za narednu godinu usvaja prije nove godine.
24.12.2014. 10:31    Obavijesti   Izmjene i dopune proračuna Općine Prozor - Rama za 2014. godinu Na 21. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. 12. 2014. godine, vijećnici Općinskog vijeća Prozor-Rama usvojili su Izmjene i dopune Proračuna Općine Prozor-Rama za 2014. godinu.
18.12.2014. 11:43    Obavijesti   Poziv na dvadeset prvu sjednicu Općinskog vijeća Prozor - Rama Poziv na dvadesetprvu sjednicu Općinskog vijeća Prozor - Rama koja će se održati dana 23. 12. 2014. godine (utorak) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 09,00 sati.