Press centar

Članci sa oznakom: nabavke

04.02.2015. 08:04    Javne nabave   Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2015. godinu U skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2015. godinu, Načelnik Općine donosi plan javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu.