Press centar

Članci sa oznakom: javne nabave

05.02.2020. 13:18    Javne nabave   Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu Usvaja se dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu
04.02.2020. 12:45    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2020. godinu"
30.01.2020. 08:16    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2020. godinu
27.01.2020. 13:41    Javne nabave   Plan javnih nabava za 2020. godinu Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2020. god.
08.01.2020. 09:06    Javne nabave   Obrazac realizacije ugovora za 2019. godinu Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA
09.12.2019. 15:22    Javne nabave   Poziv na pregovarački postupak Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2019/20
14.11.2019. 08:21    Javne nabave   Odluke o poništenju postupka javnih nabava Odluke o poništenju postupka javnih nabava po lotovima.
02.10.2019. 08:37    Javne nabave   Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu Usvaja se III. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
05.09.2019. 11:15    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja Odluke o izboru ponuditelja
14.08.2019. 08:29    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Regulacija vodotoka Dragić u mjestu Perići"
29.07.2019. 11:28    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava usluga izrade Monografije Rama
23.07.2019. 08:22    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama
15.07.2019. 09:49    Javne nabave   Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu Usvaja se II. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu
02.07.2019. 09:02    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Rekonstrukcija krova O.Š. Ivan Mažuranić Gračac
02.07.2019. 08:21    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Izgradnja vodoopskrbe naselja Naukovići"
01.07.2019. 09:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Izgradnja i uređenje Gradske mrtvačnice, II faza
01.07.2019. 08:23    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Izgradnja i uređenje Gradske mrtvačnice, II faza"
15.05.2019. 09:10    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava i ugradnja tehničke zaštite i evidencije radnog vremena u objektima zgrade Općine u Prozoru
13.05.2019. 09:06    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor
30.04.2019. 09:04    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)
29.04.2019. 08:56    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama
03.04.2019. 09:08    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Izgradnja stepeništa i plaže u mjestu Ustirama
01.04.2019. 13:10    Javne nabave   Izmjene i dopune Plana javnih nabava Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
27.03.2019. 09:13    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Izgradnja vodoopskrbe naselja Hudutsko
19.03.2019. 11:15    Javne nabave   Odluka o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava
19.02.2019. 12:21    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2019. godinu"
06.02.2019. 09:36    Obavijesti   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2019. godinu"
05.02.2019. 12:41    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2019. godinu"
15.01.2019. 11:22    Obavijesti   Odluka o usvajanju plana javnih nabava Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2019. god.
07.01.2019. 11:30    Javne nabave   Obrazac realizacije ugovora za 2018. godinu OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2018. godinu) Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA