Press centar

Članci sa oznakom: javne nabave

09.07.2024. 11:37    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (po lotovima) "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini"
09.07.2024. 11:33    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (ponovljeni postupak) "Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru" (ponovljeni postupak)
02.07.2024. 11:36    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava rabljenog putničkog motornog vozila za potrebe općinskih službi"
01.07.2024. 10:18    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava GNSS uređaja"
10.06.2024. 13:43    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (ponovljeni postupak) "Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom"
13.05.2024. 11:22    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad (sezona 2024/2025)"
09.05.2024. 14:31    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru – dodatna isporuka robe"
24.04.2024. 07:49    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka javnih nabavi "Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom"
22.04.2024. 12:19    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka javnih nabavi "Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru"
14.02.2024. 12:42    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama
14.02.2024. 12:39    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika
01.02.2024. 13:35    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole općine Prozor-Rama za 2024. godinu"
15.01.2024. 09:26    Javne nabave   Javne nabave - Obrazac realizacije ugovora za 2023. godinu Obrazac realizacije ugovora za 2023. godinu
26.07.2023. 10:23    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru"
25.07.2023. 10:03    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Sanacija poda sportske dvorane O.Š. Marko Marulić u Prozoru"
10.07.2023. 08:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Asfaltiranje i održavanje lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)"
21.06.2023. 10:27    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini"
07.06.2023. 13:11    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta (sezona 2023/2024)"
10.03.2023. 12:45    Javne nabave   Odluka o dodjeli ugovora "Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava",
10.03.2023. 12:32    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava goriva za vozila općinskih službi
10.03.2023. 12:29    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika
13.02.2023. 13:59    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2023. godinu"
24.01.2023. 12:28    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole na području Općine za 2023. godinu"
04.01.2023. 10:05    Javne nabave   Javne nabave-OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2022. godinu) OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2022. godinu),Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA
15.12.2022. 09:48    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini"
15.12.2022. 09:16    Javne nabave   PRAVILNIK O INTERNIM PROCEDURAMA U PROVOĐENJU JAVNIH NABAVA Pravilnikom o internim procedurama u provođenju javnih nabava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) detaljnije se uređuju ciljevi postupka javne nabave
06.12.2022. 13:03    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja po lotovima "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23"
06.12.2022. 12:58    Javne nabave   Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini"
06.12.2022. 12:56    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini
30.11.2022. 08:48    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava bankarskih usluga odobravanja dozvoljenog prekoračenja kao oblika kreditnog zaduženja"