Press centar

Članci sa oznakom: javne nabave

05.05.2021. 12:07    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2021/2022)"
13.04.2021. 11:58    Javne nabave   Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga pravnog zastupanja Predmet javne nabave su usluge pravnog zastupanja i savjetovanja
08.03.2021. 09:50    Javne nabave   Odluka od dodjeli ugovora Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava
18.02.2021. 09:55    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama"
09.02.2021. 13:39    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja : "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2021. godinu"
09.02.2021. 08:12    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu"
26.01.2021. 10:05    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu
26.01.2021. 09:50    Javne nabave   Odluka o usvajanju plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2021. godinu Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Prozor-Rama za 2021. god
05.01.2021. 12:35    Javne nabave   OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2020. godinu) Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA
16.09.2020. 12:16    Javne nabave   Poziv na pregovarački postupak Predmet nabave: "Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini" za Lot 1. (relacija: Slatina-Ustirama-Gračac)
09.09.2020. 12:36    Javne nabave   Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu Usvajaju se dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu.
03.09.2020. 08:50    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini (ponovljeni postupak)
03.09.2020. 08:47    Javne nabave   Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini
12.08.2020. 09:20    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava vatrogasne opreme za DVD Prozor-Rama
06.08.2020. 09:12    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama
28.07.2020. 13:09    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja "Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini"
16.06.2020. 14:13    Javne nabave   Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2020. godinu Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu
04.06.2020. 08:12    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama
20.03.2020. 08:22    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava i postavljanje javnog sata u Prozoru
11.03.2020. 11:08    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2020. godinu
06.03.2020. 11:15    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava kombi vozila za potrebe Policijske stanice Prozor-Rama
21.02.2020. 09:11    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2020. godinu
05.02.2020. 13:18    Javne nabave   Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu Usvaja se dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu
04.02.2020. 12:45    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2020. godinu"
30.01.2020. 08:16    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2020. godinu
29.01.2020. 11:55    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Uređenje i asfaltiranje lokalnog puta Ripci-Šćit
27.01.2020. 13:41    Javne nabave   Plan javnih nabava za 2020. godinu Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2020. god.
08.01.2020. 09:06    Javne nabave   Obrazac realizacije ugovora za 2019. godinu Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA
07.01.2020. 11:49    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava radijatora za Srednju školu Prozor
18.12.2019. 12:01    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Dodatni radovi na modernizaciji CS Krupić, izgradnji nove klorne stanice Krč i nadzorno upravljačkom sustavu.