Press centar

Članci sa oznakom: javne nabave

24.10.2018. 13:33    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2018/19”
03.10.2018. 14:34    Javne nabave   Izmjena i dopune Plana javnih nabava Usvaja se 2. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu.
26.09.2018. 15:33    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka javne nabave "Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama"
21.09.2018. 09:45    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka javne nabave "Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor"
25.06.2018. 11:17    Javne nabave   Izmjene i dopune Plana javnih nabava Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
22.06.2018. 08:12    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu"
08.06.2018. 12:28    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Radovi na uređenju fasade i krova O.Š. Marka Marulića Prozor"
07.06.2018. 13:44    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Izgradnja svlačionice na Gradskom stadionu u Prozoru"
07.06.2018. 13:32    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2018/2019)"
18.04.2018. 12:14    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka javne nabave "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu"
21.02.2018. 09:54    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu"
05.02.2018. 12:52    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu
30.01.2018. 13:24    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijal i toneri) "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2018. godinu"
15.01.2018. 13:37    Javne nabave   Plan javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu Odluka o usvajanju plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu.
04.01.2018. 14:31    Javne nabave   OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA (za 2017. godinu) Naziv ugovornog tijela: OPĆINA PROZOR-RAMA
28.11.2017. 14:36    Javne nabave   Izmjene i dopune plana javnih nabava Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2017. godinu.
07.11.2017. 12:43    Javne nabave   Odluke o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave "Prijevoz učenika osnovnih škola i subvencionirani prijevoz učenika Srednje škole do kraja kalendarske 2017. godine"
07.11.2017. 12:37    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka nabave (Zimsko održavanje lokalnih cesta) “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine do 15.04.2018. godine ”
07.11.2017. 12:29    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (zimsko održavanje lokalnih cesta) “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine do 15.04.2018. godine ”
15.05.2017. 15:12    Javne nabave   Natječaj za izradu idejnog rješenja SPOMEN OBILJEŽJE POD NAZIVOM "TVRTKOV BILJEG"
08.05.2017. 14:31    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava ukrasnog (arhitektonsko-građevinskog) kamena"
27.03.2017. 14:35    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Uređenje prostorija Gradske ljekarne u Prozoru"
06.03.2017. 15:17    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2017. godinu"
17.02.2017. 13:43    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (nabava vozila) "Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama"
08.02.2017. 09:47    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2017. godinu"
01.02.2017. 15:29    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijali) "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2017. godinu"
23.01.2017. 10:07    Javne nabave   Poziv za dostavu zahtjeva za sudjelovanje Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava
30.12.2016. 09:56    Javne nabave   Obrazac realizacije ugovora (za 2016. godinu) Općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo, objavljuje osnovne elemente ugovora za postupak javne nabave...
22.12.2016. 14:09    Javne nabave   Poziv za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave usluga zimskog održavanja Predmet nabave: "Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17"
21.12.2016. 12:23    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka nabave " Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu potpisivanja ugovora pa do 15.04.2017. godine"