Zdravstveno osiguranje

Osobe starije od 65 godina i djeca do polaska u osnovnu školu koji nemaju zdravstveno osiguranje niti ga mogu ostvariti po drugom osnovu, imaju mogućnost steći zdravstveno osiguranje preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ. Potrebna dokumentacija za osobe preko 65 godina:
 1. Kopija osobne iskaznice
 2. Rodni list
 3. Uvjerenje o prebivalištu
 4. Kućna lista s JMBG
 5. Uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja da nitko od članova obitelji nije zdravstveno osiguran
 6. Uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja da osoba nije zdravstveno osigurana po drugom osnovu
 7. Izjava da nema drugih primanja po kojima bi mogla ostvariti prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Općina)
 8. Izjava da osoba nije zdravstveno osigurana u drugoj državi (Općina)
 9. Zahtjev koji možete preuzeti ovdje
 
 
Potrebna dokumentacija za djecu do polaska u osnovnu školu:
 1. Izvod iz MKR
 2. Kopije osobnih iskaznica roditelja – ovjerene
 3. Uvjerenje o prebivalištu djeteta ne starije od 3 mjeseca
 4. Izjave oba roditelja da nisu zdravstveno osigurani i da se dijete ne može zdravstveno osigurati po drugom osnovu
 5. Uvjerenje područnog ureda Zavoda za zdravstveno osiguranje HNŽ da roditelji nisu zdravstveno osigurani
 6. Zahtjev koji možete preuzeti ovdje
 
Napomena: Djeca koja pohađaju školu mogu ostvariti zdravstveno osiguranje preko Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ putem škole koju pohađaju.
 
Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 771-108 ili osobno u Centar za socijalni rad Prozor-Rama.