Troškovi sahrane

TROŠKOVI SAHRANE ZA KORISNIKE STALNE NOVČANE POMOĆI I OSOBE SMJEŠTENE U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI ZA KOJE SMJEŠTAJ PLAĆA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ
 
 
Zahtjev u Centru za socijalni rad podnosi osoba koja je organizirala i snosila troškove sahrane, a potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
  1. Kopija osobne iskaznice
  2. Uvjerenje o prebivalištu
  3. Smrtni list umrle osobe
  4. Račun o visini troškova sahrane
  5. Potvrdu banke o tekućem računu
Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 771-108 ili osobno u Centar za socijalni rad Prozor-Rama.