Stalna novčana pomoć

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ preko Centra za socijalni rad isplaćuje stalnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM mjesečno korisniku te za svakog sljedećeg člana obitelji dodatnih 10 KM. Za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć potrebna je sljedeća dokumentacija:
 1. Kopija osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
 3. Kućna lista (Općina)
 4. Rodni list ili kopija osobne iskaznice za članove domaćinstva
 5. Dokaz o radnoj nesposobnosti za osobe mlađe od 65 godina (medicinska dokumentacija i zahtjev za izdavanje nalaza i mišljenja o radnoj nesposobnosti od liječničke komisije, koji se šalje preko Centra za socijalni rad nadležnoj komisiji)
 6. Potvrda o redovnom pohađanju škole (za djecu preko 15 godina)
 7. Dokaz o prihodima članova domaćinstva (ček od mirovine, uvjerenje iz Ureda za branitelje, uvjerenje da osoba nije civilna žrtva rata, uvjerenje o poreznom zaduženju, potvrda o visini plaće i sl.)
 8. Uvjerenje za sve članove domaćinstva da nisu vlasnici motornog vozila (MUP Prozor-Rama)
 9. Pismena izjava podnositelja zahtjeva da on niti članovi njegovog domaćinstva nisu posjednici motornog vozila (Općina)
 10. Potvrda ili uvjerenje o vlasništvu kuće ili stana (Katastar)
 11. Zahtjev koji možete preuzeti ovdje
 
 
Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 771-108 ili osobno u CZSR Prozor-Rama.