Osobe u stanju socijalne potrebe

Općina Prozor-Rama preko Centra za socijalni rad isplaćuje jednokratne novčane pomoći za osobe koje su u stanju socijalne potrebe. Da bi mogli ostvariti jednokratnu novčanu pomoć potrebna je sljedeća dokumentacija:
  1. Kopija osobne iskaznice
  2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
  3. Kućna lista (Općina)
  4. Medicinska dokumentacija – otpusnica s liječenja (ako se obraćate zbog bolesti)
  5. Dokaz o novčanim primanjima svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva (plaća, ček od mirovine, potvrda sa Zavoda za zapošljavanje)
  6. Uvjerenje Ureda za branitelje da jeste/niste korisnik ratne vojne invalidnine
  7. Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina
  8. Zahtjev (možete preuzeti ovdje
Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 771-108 ili osobno u Centar za socijalni rad Prozor-Rama.