Naknada za stručno osposobljene za život i rad

Ova naknada odnosi se na osobe s posebnim potrebama koje su završile Srednju školu za osobe s posebnim potrebama, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Potrebna dokumentacija:
  1. Kopija osobne iskaznice
  2. Uvjerenje o prebivalištu
  3. Nalaz, ocjena i mišljenje komisije za kategorizaciju
  4. Svjedodžba o završenom stručnom osposobljavanju
  5. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba
  6. Potvrda banke o tekućem računu
  7. Zahtjev koji se podnosi u Centru za socijalni rad

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 771-108 ili osobno u Centar za socijalni rad Prozor-Rama.