Izuzetna novčana pomoć

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ odobrava i isplaćuje izuzetne jednokratne novčane pomoći izravno na račun korisnika podnositelja zahtjeva, ako osoba dokaže da se nalazi u stanju socijalne potrebe (bolest, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda, požar i sl.). Za ostvarivanje prava na izuzetnu pomoć potrebna je sljedeća dokumentacija:
  1. Kopija osobne iskaznice
  2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
  3. Kućna lista (Općina)
  4. Potvrda o tekućem računu podnositelja zahtjeva (Banka)
  5. Dokaz da su se osobe, odnosno članovi domaćinstva našli u stanju socijalne potrebe (medicinska dokumentacija, smrtni list, dokaz da su osobe žrtve elementarne nepogode, požara i sl.)
  6. Dokaz o prihodima podnositelja zahtjeva i članova domaćinstva (potvrda o primanjima iz radnog odnosa, ček od mirovine ili uvjerenje iz MIO/PIO, uvjerenje ureda za branitelje, uvjerenje da je osoba civilna žrtva rata, osoba s invaliditetom, uvjerenje o poreznom zaduženju)
  7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, ukoliko su podnositelji zahtjeva i članovi domaćinstva nezaposleni
  8. Mišljenje Centra za socijalni rad o postojanju socijalne potrebe za podnositelje zahtjeva i članove domaćinstva
  9. Zahtjev koji možete preuzeti ovdje
 
Napomena: Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci. Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana. Podnositelj zahtjev predaje osobno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, Stjepana Radića, broj 3, 88000 Mostar.
 
 
Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 771-108 ili osobno u CZSR Prozor-Rama.