Etnografski muzej

12.03.2015.

Etnografski muzej u sklopu Franjevačkog samostana Rama - Šćit.