Dom za stare i nemoćne Šćit Prozor - Rama

12.03.2015.

Izgradnja doma za stare i nemoćne na Šćitu.