Press centar

Članci sa oznakom: zimsko održavanje lokalnih cesta

24.10.2018. 13:33    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2018/19”
07.11.2017. 12:37    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka nabave (Zimsko održavanje lokalnih cesta) “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine do 15.04.2018. godine ”
07.11.2017. 12:29    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (zimsko održavanje lokalnih cesta) “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine do 15.04.2018. godine ”
13.01.2017. 11:05    Javne nabave   Odluka o izmjeni odluke o izboru ponuditelja “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17”
22.12.2016. 14:09    Javne nabave   Poziv za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave usluga zimskog održavanja Predmet nabave: "Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17"
21.12.2016. 12:23    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka nabave " Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu potpisivanja ugovora pa do 15.04.2017. godine"
21.12.2016. 12:19    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja “Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17”
11.11.2016. 14:53    Javne nabave   Odluka o poništenju postupka nabave " Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Prozor-Rama u sezoni 2016/17 u periodu od 01.11.2016. godine pa do 15.04.2017. godine"