Press centar

Članci sa oznakom: odluka o izboru ponuditelja

15.12.2022. 09:48    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini"
30.11.2022. 08:48    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava bankarskih usluga odobravanja dozvoljenog prekoračenja kao oblika kreditnog zaduženja"
06.07.2022. 12:07    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava rabljenog vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama",
21.02.2022. 11:10    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava usluga prijevoza potencijalnih uposlenika na obuku u tvornicu"
06.08.2020. 09:12    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama
28.07.2020. 13:09    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja "Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini"