Press centar

Članci sa oznakom: javni natječaj

21.10.2019. 09:07    Obavijesti   Licitacija 2019. godine Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Prozor-Rama
23.08.2016. 12:36    Obavijesti   Javni natječaj Prikupljanje ponuda za postavljanje reklama u reklamne okvirove na stupove javne rasvjete u gradu Prozor