Press centar

Članci sa oznakom: financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

23.04.2019. 11:41    Obavijesti   Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je ka poticanju žena za pokretanje vlastitog obrta.