Press centar

Članci sa oznakom: ecco crima d.o.o

17.06.2020. 15:00    Obavijesti   Obavijest o javnom uvidu u postupku ponovnog izdavanja okolišne dozvole, investitora „ECCO CRIMA“ d.o.o. Temeljem članka 36. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine F BiH“, broj; 33/03 i 38/09), nadležno ministarstvo dužno je osigurati učešće javnosti u postupcima izdavanja okolišne dozvole.