JU "Centar za osobe s posebnim potrebama"

Centar za osobe s posebnim potrebama ( UG RDPP "DJECA NADE")

Adresa: Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor – Rama, BiH

Telefon: +387 36 770 247

E-mail: [email protected]

Zadaća:
Pomoć osobama s poteškoćama u razvoju i stjecanju veće samostalnosti