JU "Centar za osobe s posebnim potrebama"

Centar za osobe s posebnim potrebama

Adresa: Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor – Rama, BiH

Telefon: +387 36 771 109 

E-mail: [email protected] 

Zadaća:
Pomoć osobama s poteškoćama u razvoju i stjecanju veće samostalnosti