Gradska ljekarna

J. U. „Gradska Ljekarna"
Ul. K. Tomislava bb
88440 Prozor
Tel/fax: 036/770 - 103
e-mail: [email protected]
 
Radno vrijeme: 
•    Radni dani: 8 - 18h
•    Subota: 8 - 14h
•    Pripravnost svaki dan do 22h

Usluga:
•    Izdavanje lijekova na recept i bez recepta
•    Prodaja biljih preparata, sanitetskog materijala i ostalih preparata za čuvanje zdravlja
•    Savjetovanje i informiranje klijenata o lijekovima i ljekovitim preparatima
•    Vođenje statistike glede prodaje lijekova
•    Surdnja sa Zavodom za zdravstveno osig. HNŽ