Rezervna lista kvalificiranih osoba za biračke odbore

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija
Općina Prozor - Rama
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PROZOR-RAMA
 
 
Rezervnu listu baze kvalificiranih osoba za biračke odbore čine slijedeće osobe:
 
  1. Dragana Dragić
  2. Dženan Beganović
  3. Omar Smajilović
  4. Jasmin Gvozden
  5. Marica Fofić
  6. Jelena Nikolić
  7. Slaven Mendeš
  8. Maja Marić
  9. Halil Berić
  10. Muharem Bećirović