Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska